שבוע הספר 2020

תעתוע אפל דיגיטלי

ראי כוזב דיגיטלי

תעתוע אפל מודפס

ראי כוזב מודפס 

תעתוע אפל מודפס

ראי כוזב מודפס 

מבצע מארז דיגיטלי

מבצע מארז מודפס

מבצע מארז מודפס